جاروب و خاک انداز دستی


کد محصول : 390                                                                                                                                                      تعداد در کارتن : 12 عدد                                                                                                                                             طراحی این محصول به گونه ای است که جاروب به راحتی داخل خاک انداز قرار می گیرد و این ویژگی باعث شده است که فضای کمتری را اشغال کند وبکار بردن موئی های بلند و مقاوم ودسته بلند عمر محصول را بیشتر ونظافت را آسانتر نموده است.